Thursday, February 22, 2018

taktsynchron

taktsynchron (Deutsch) – isochronous, clocked

No comments:

 
Visit my Homepage